kaupade tellimise üldtingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad kaupade tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad "Tervis N1" e-poe www.n1.ee ning e-poes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel suhted.

1.2 "Tervis N1" e-poe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. "Tervis N1"-l on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-poe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-poes või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja e-poe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. "Tervis N1"-l on õigus e-poes müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust esitanud, kehtib ostukorvi lisatud Kauba hind ostukorvi lisamise päeval kella 24.00-ni. Kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb pärast nimetatud aega e-poele edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse e-poele esitamisel (tellimuse kinnitamisel).

1.7. Sooritades ostu «Tervis  N1» e-poes ei ole Teil kohustust registreeruda püsikliendiks. Soovi korral võite kohe alustada toodete valimist ostukorvi kas üleval asuvast menüüst või sisestades märksõna otsingulahtrisse.

1.8. Registreerudes püsikliendiks saate osa spetsiaalselt registreerunud püsiklientidele mõeldud pakkumistest.

 

2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 

2.2. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.3. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist (SmartPost, Kuller)

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuval nupul "Lisa ostukorvi". Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu "Vormista ", mille järel on vajalik kinnitada "Tervis  N1" e-poe Tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist ning valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu "Tagasi kaupmehe juurde", mille järel kuvatakse teile "Tervis  N1" e-poe poolne tellimuse kinnitus.

3.4. Pärast tellimuse kinnitust edastatakse tellimus "Tervis  N1" le täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.6. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.7. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

3.8. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ning tellimus kinnitatuks tellitud kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest "Tervis N1" arvele.

 

4. Tellimuse täitmine "Tervis N1" poolt ja Kauba kättesaamisviisid

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus e-poe administraatorile, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest arvates välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või on tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.3. Tellimused toimetatakse  tavaliselt kuni viie tööpäeva jooksul. Juhul, kui tellimuse toimetamine võtab rohkem kui 5 tööpäeva, siis sellest teavitatakse Teid e-maili teel. Sellega, kui Teil on kiire, on mõttekam päringu saata konkreetse kaupa tarnimise tähtajast.

4.4. Enne Kauba kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomise või pakiautomaati või postiasutusse saabumise aeg.

4.5. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada postiasutusest või pakiautomaadist, toimetatakse Kaup teie valitud pakiautomaati või tellimuse vormistamisel märgitud aadressi teenindavasse postiasutusse. Sihtkoha muutmine toimub kokkuleppel e-maili või telefoni teel

4.6. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. "Tervis N1"ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.7. Kullerteenusega kauba kättetoimetamisel antakse kaup Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame Teil kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud kaubast teatada kohe e-postiga [email protected].

4.8. Enne kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit, pakendi infolehte ja Kauba pakendil toodud või kaasa antud kasutamist selgitavat märgistust.

4.9. «Tervis N1» eeldab, et kauba vastuvõtja on tellija või tellija poolt volitatud isik kättetoimetamise aadressil märgitud asukohas. Tellija vastutab, et tema või volitatud isik on täisealine.

4.10. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega.

 

5. Kauba eest tasumine

5.1. «Tervis N1» e-poest tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Maksmine toimub kas ülekandega saadud ettemaksuarve alusel või pangalingi kaudu.

5.3. Kui kasutate maksmisel pangalinki vajutage nupule "Maksma".

5.4. Kauba eest on tasutud ja tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu "Tagasi kaupmehe juurde", mille järel kuvatakse teile «Tervis N1» e-poe poolne tellimuse kinnitus.

5.5 Tasudes ettemaksuarve alusel salvestatakse Teie tellimus meie programmis ja ettemaksuarve saadetakse Teie e-mailile. Tellimuse komplekteerimine algab peale ülekande kinnituse laekumist. Tellimuse kiiremaks täitmiseks palume saata maksekorraldus e-mailile [email protected]. Maksmata tellimusi hoiame oma andmebaasis 7  kalendripäeva ja seejärel tellimus tühistatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (p 3.8. nimetatud müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates «Tervis N1» aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga ning kokku leppides tagastamise. 

6.2. Tagastamisele ei kuulu avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustatud transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud e-poele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulud kuni 50 EUR või muu seadusega lubatud summa ulatuses.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest e-poeni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud p 6.1. nimetatud aadressile.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid

6.6 Peale tellimuse vormistamist on Tellijal õigus tellimust tühistada teavitades sellest kas telefoni või e-maili teel ööpäeva jooksul peale tellimuse vormistamist. Kui tellimus läks komplekteerimisele või saatmisele on "Tervis N1" e-poel  õigus osa makstud summast kinni pidada. 

 

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud «Tervis N1» e-poes Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge e-poe poole e-kirja teel [email protected] või pöörduge Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.

7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse kulleri poolt Kauba allkirja vastu Tellijale üleandmist või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. "Tervis N1"ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest e-poele seaduses toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. "Tervis N1"vastutab Tellija ees ja Tellija e-poe ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. "Tervis N1"ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida e-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ettemakstud raha ei tagastata, kui Te oma pakile pakiautomaati järele ei lähe ja saadetis meile tagasi saadetakse.

 

9. Muud tingimused

9.1. "Tervis N1" e-poes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et e-poes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

9.2. Kaupade saadavus e-poes võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning e-poel ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu, on e-poel õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

9.3. Kõiki "Tervis N1" e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Tellija, et annab õiguse tema poolt e-poes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Tellija e-poe edastama Tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad).

9.4. Teie ja "Tervis N1" vahel seoses "Tervis N1" e-poe vahendusel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.5. Kõik "Tervis N1" e-poe veebilehel toodud Kauba kirjeldused, artiklid ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma "TervisN1" e-poe omaniku nõusolekuta on keelatud.

 

9.7 Kui te ei ole kindel oma terviseprobleemi sümptomites, siis soovitame konsulteerida proviisoriga, kasutades WhatsApp online-konsultatsiooni,  e-maili [email protected], telefoni 58878548 või oma arstiga.

Tervis N1 ei vastuta valesti valitud toodete kasutamisest tekkinud kahjude eest.